Ingvild Aagre

Som skribent og nettredaktør jobber Ingvild aktivt for å presentere enkelt tilgjengelig og oppdatert informasjon om lån og personlig økonomi.

Om Ingvild Aagre

Ingvilds fremste motivasjon, som forklarer mye om hennes utdannings- og karrierevalg, er kombinasjonen av:

  • kontinuerlig utvikling av egen kunnskap
  • tilgjengeliggjøring av nyttig kunnskap for andre


Interessen for å lære forklarer hvorfor hun har dedikert mer enn 9 år til studier etter fullført videregående skole.
Hun har to bachelorgrader og én mastergrad, alle med en tverrfaglig karakter, slik som kommunikasjonsteori, økonomi og sosiologi.

Ingvild har også videreutdanning innen voksenpedagogikk og språkundervisning, blant annet fra Universitetet i Cambridge. Gjennom mastergraden i antropologi med spesialisering i kulturell og økonomisk antropologi ved Universitetet i Bergen undersøkte hun hvordan individers, samfunns og lands økonomi kan manifestere seg gjennom populærkulturelle uttrykk.

Ettersom Ingvilds interesse for å dele kunnskap er like stor som ønsket om videre læring, har hun jobbet som lærer og kursholder i flere år. Hun har undervist i engelsk, norsk og IKT, fra nybegynner- til avansert nivå, både i Norge og Tyrkia.

I 2018 startet Ingvild å jobbe som karrierekonsulent og -skribent, hvor hun fikk et spesielt ansvar for finansfeltet. Dette førte henne omsider til nåværende stilling som nettredaktør for Kunder for deg AS. Som nettredaktør er hun ansvarlig for å skrive og redigere innhold knyttet til personlig økonomi og lån. Gjennom tett samarbeid med eksperter innen relevant felt i Norge og utlandet, holder hun seg faglig oppdatert.

Siden 2020 har hun i tillegg skrevet flere artikler og innlegg om lån og personlig økonomi for aviser og magasiner, hovedsakelig i USA, Storbritannia og Norge.

Ingvilds fremste drivkraft er å dele kunnskapen om personlig økonomi med andre:

”Beslutninger som omhandler lån har stor innvirkning på vår personlige økonomi og, på et grunnleggende plan, våre liv. Likevel mangler mange kunnskapen som gjør det mulig å ta opplyste valg. Denne oppdagelsen har gjort meg fast bestemt på å jobbe målrettet for å gjøre pålitelig informasjon om lån lett tilgjengelig for flere”.

Erfaring

«Jeg har alltid vært interessert i hvordan økonomien påvirker oss som individer og samfunn. Dette har ført til flere år med studier, arbeid og skriving om dette og relaterte emner”. – Ingvild Aagre

Ingvild har skrevet for

Spisskompetanse

Research

Tekst

Kontaktinfo